Promotion Package

แพคเกจ 1 คืน

ทางรีสอร์ทมีแพคเกจหลากหลายให้ลุกค้าได้เลือกตามความเหมาะสม แพคเกจ 1คืน นั้น เรามีทั้งหมด 10 แพคเกจค่ะ

ราคา

 • วันอาทิตย์ – ศุกร์ ท่านละ 900 บาท
 • วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 1,200 บาท

รายละเอียดแพคเกจ

 • ห้องพัก 1 ห้อง
 • มอเตอร์ไซค์ 1 คัน
 • อาหารเช้า (ข้าวต้มไก่ กาเฟ และโอวัลติน)

รายการอาหาร ประกอบไปด้วย

 • ต้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
 • ปลาหมึกผัดไข่เค็ม 1 ที่
 • ปลาอินทรีทอดน้ำปลา 1 ที่
 • ข้าวสวย 2 ที่

กิจกรรมที่จะได้รับ

** หมายเหตุ หากลูกค้าไม่ดำน้ำสน็อกเกิล สามารถขอเปลี่ยนเป็น เล่นเจ็ทสกีแทนได้เช่นกันค่ะ

 • ดำนำสน็อคเกิล

ราคา

 • วันอาทิตย์ – ศุกร์ ท่านละ 900 บาท
 • วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 1,200 บาท

รายละเอียดแพคเกจ

 • ห้องพัก 1 ห้อง
 • มอเตอร์ไซค์ 1 คัน
 • อาหารเช้า (ข้าวต้มไก่ กาเฟ และโอวัลติน)

รายการอาหาร ประกอบไปด้วย

 • ต้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
 • ปลาหมึกผัดไข่เค็ม 1 ที่
 • ปลาอินทรีทอดน้ำปลา 1 ที่
 • ข้าวสวย 3 ที่

กิจกรรมที่จะได้รับ

 • ดำนำสน็อคเกิล

** หมายเหตุ หากลูกค้าไม่ดำน้ำสน็อกเกิล สามารถขอเปลี่ยนเป็น เล่นเจ็ทสกีแทนได้เช่นกันค่ะ

ราคา

 • วันอาทิตย์ – ศุกร์ ท่านละ 900 บาท
 • วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 1,200 บาท

รายละเอียดแพคเกจ

 • ห้องพัก 2 ห้อง
 • มอเตอร์ไซค์ 2 คัน
 • อาหารเช้า (ข้าวต้มไก่ กาเฟ และโอวัลติน)

รายการอาหาร ประกอบไปด้วย

 • ปลากะพงทอดน้ำปลา
 • ต้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
 • ปลาหมึกผัดไข่เค็ม 1 ที่
 • ยำทะเล
 • ข้าวสวย 1 โถ

กิจกรรมที่จะได้รับ

 • ดำนำสน็อคเกิล

**หมายเหตุ หากลูกค้าไม่ดำน้ำสน็อกเกิล สามารถขอเปลี่ยนเป็น เล่นเจ็ทสกีแทนได้เช่นกันค่ะ

ราคา

 • วันอาทิตย์ – ศุกร์ ท่านละ 900 บาท
 • วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 1,200 บาท

รายละเอียดแพคเกจ

 • ห้องพัก 1 หลัง (หลังใหญ่)
 • มอเตอร์ไซค์ 2 คัน
 • อาหารเช้า (ข้าวต้มไก่ กาเฟ และโอวัลติน)

รายการอาหาร ประกอบไปด้วย

 • ปลากะพงทอดน้ำปลา
 • ต้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
 • ปลาหมึกผัดไข่เค็ม 1 ที่
 • ผัดผัดใส่กุ้ง
 • ยำทะเล
 • ข้าวสวย 1 โถ

กิจกรรมที่จะได้รับ

 • ดำนำสน็อคเกิล

** หมายเหตุ หากลูกค้าไม่ดำน้ำสน็อกเกิล สามารถขอเปลี่ยนเป็น เล่นเจ็ทสกีแทนได้เช่นกันค่ะ

ราคา

 • วันอาทิตย์ – ศุกร์ ท่านละ 900 บาท
 • วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 1,200 บาท

รายละเอียดแพคเกจ

 • ห้องพัก 1 หลัง (หลังใหญ่)
 • มอเตอร์ไซค์ 3 คัน
 • อาหารเช้า (ข้าวต้มไก่ กาเฟ และโอวัลติน)

รายการอาหาร ประกอบไปด้วย

 • ปลากะพงทอดน้ำปลา
 • ปลาหมึกนึ่งมะนาว 1 ที่
 • ต้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
 • ปลาหมึกผัดไข่เค็ม 1 ที่
 • ยำทะเล 1 ที่
 • ข้าวสวย 2 โถ

กิจกรรมที่จะได้รับ

 • ดำนำสน็อคเกิล

** หมายเหตุ หากลูกค้าไม่ดำน้ำสน็อกเกิล สามารถขอเปลี่ยนเป็น เล่นเจ็ทสกีแทนได้เช่นกันค่ะ

ราคา

 • วันอาทิตย์ – ศุกร์ ท่านละ 900 บาท
 • วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 1,200 บาท

รายละเอียดแพคเกจ

 • ห้องพัก 1 หลัง (หลังใหญ่ สำหรับ 5 ท่าน)
 • ห้องพัก 1 หลัง (หลังเล็ก สำหรับ 2 ท่าน)
 • มอเตอร์ไซค์ 3 คัน
 • อาหารเช้า (ข้าวต้มไก่ กาเฟ และโอวัลติน)

รายการอาหาร ประกอบไปด้วย

 • ปลากะพงทอดน้ำปลา
 • ปลาหมึกนึ่งมะนาว 1 ที่
 • ต้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
 • กุ้งอบวุ้นเส้น 1 ที่
 • ผัดผักใส่กุ้ง 1 ที่
 • ยำทะเล 1 ที่
 • ข้าวสวย 2 โถ

กิจกรรมที่จะได้รับ

 • ดำนำสน็อคเกิล

** หมายเหตุ หากลูกค้าไม่ดำน้ำสน็อกเกิล สามารถขอเปลี่ยนเป็น เล่นเจ็ทสกีแทนได้เช่นกันค่ะ

ราคา

 • วันอาทิตย์ – ศุกร์ ท่านละ 900 บาท
 • วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 1,200 บาท

รายละเอียดแพคเกจ

 • ห้องพัก 4 หลัง (พักได้หลังละ 2 ท่าน)
 • มอเตอร์ไซค์ 4 คัน
 • อาหารเช้า (ข้าวต้มไก่ กาเฟ และโอวัลติน)

รายการอาหาร ประกอบไปด้วย

 • ปลากะพงทอดน้ำปลา 2 ที่
 • ปลาหมึกนึ่งมะนาว 2 ที่
 • ต้มยำทะเลน้ำข้น 2 ที่
 • กุ้งอบวุ้นเส้น 2 ที่
 • ผัดผักใส่กุ้ง 2 ที่
 • ยำทะเล 1 ที่
 • ข้าวสวย 3 โถ

กิจกรรมที่จะได้รับ

 • ดำนำสน็อคเกิล

** หมายเหตุ หากลูกค้าไม่ดำน้ำสน็อกเกิล สามารถขอเปลี่ยนเป็น เล่นเจ็ทสกีแทนได้เช่นกันค่ะ

ราคา

 • วันอาทิตย์ – ศุกร์ ท่านละ 900 บาท
 • วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 1,200 บาท

รายละเอียดแพคเกจ

 • ห้องพัก 2 หลัง (หลังใหญ่ 2 หลังติดกัน พักได้)
 • มอเตอร์ไซค์ 5 คัน
 • อาหารเช้า (ข้าวต้มไก่ กาเฟ และโอวัลติน)

รายการอาหาร ประกอบไปด้วย

 • ปลากะพงทอดน้ำปลา 2 ที่
 • ปลาหมึกนึ่งมะนาว 2 ที่
 • ต้มยำทะเลน้ำข้น 2 ที่
 • กุ้งอบวุ้นเส้น 2 ที่
 • ผัดผักใส่กุ้ง 2 ที่
 • ข้าวสวย 3 โถ

กิจกรรมที่จะได้รับ

 • ดำนำสน็อคเกิล

** หมายเหตุ หากลูกค้าไม่ดำน้ำสน็อกเกิล สามารถขอเปลี่ยนเป็น เล่นเจ็ทสกีแทนได้เช่นกันค่ะ

ราคา

 • วันอาทิตย์ – ศุกร์ ท่านละ 900 บาท
 • วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 1,200 บาท

รายละเอียดแพคเกจ

 • ห้องพัก 2 หลัง (หลังใหญ่ 2 หลังติดกัน)
 • มอเตอร์ไซค์ 5 คัน หรือจะใช้บริการรถสองแถวลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้(โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าด้วยค่ะ)
 • อาหารเช้า (ข้าวต้มไก่ กาเฟ และโอวัลติน)

รายการอาหาร ประกอบไปด้วย

 • ปลากะพงทอดน้ำปลา 2 ที่
 • ปลาหมึกนึ่งมะนาว 2 ที่
 • ต้มยำทะเลน้ำข้น 2 ที่
 • แกงส้มเก่ง และชะอมไข่กุ้ง 2 ที่
 • กุ้งอบวุ้นเส้น 2 ที่
 • ผัดผักรวมกุ้ง 2 ที่
 • ข้าวสวย 3 โถ

กิจกรรมที่จะได้รับ

 • ดำนำสน็อคเกิล

** หมายเหตุ หากลูกค้าไม่ดำน้ำสน็อกเกิล สามารถขอเปลี่ยนเป็น เล่นเจ็ทสกีแทนได้เช่นกันค่ะ

โปรนี้เป็นแบบฟรีสไตล์ ลูกค้าต้องการอะไร ที่แพคเกจแบบอื่นๆไม่สามารถรองรับความต้องการของลุกค้าได้ ทางเราสามารถจัดหาแพคเกจที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของลูกค้าได้ โดยโทรสอบถามที่เบอร์/ไลน์ไอดี 087-617-3896 จากนั้นแจ้งความต้องการต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่จะทำเสนอราคาที่เหมาะสมให้ค่ะ

ติดต่อจองที่พัก

ขอบคุณลูกค้าที่สนใจบริการห้องพักในเกาะล้าน เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นลูกค้าสามารถโทรสอบถามได้ในเวลา 8.00-21.00 โทรศัพท์ 080-956-2652 หรือ 064-596-6657 และไลน์ไอดี : 0645966657 แล้วพบกันที่เกาะล้านนะคะ